Privatlivspolitik

På denne side kan du se hvordan jeg omgås dine private oplysninger.
Det er i fuld overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Du oplyser navn, telefonnr. og evt. e-mailadresse.

Jeg skriver notater, hver gang du/I har været hos mig. Dette for at jeg kan følge udviklingen i forløbet, og dermed støtte dig/jer bedst muligt.

Disse notater opbevares i overensstemmelse med persondataudviklingen og gemmes 1 år efter du /I har afsluttet forløbet hos mig. Herefter bliver alle data slettet.

Som psykoterapeut MPF er jeg underlagt tavshedspligt. Det betyder, at jeg ikke må videregive oplysninger til 3. part uden dit/jeres skriftlige samtykke.
Dog har alle psykoterapeuter indberetningspligt og skærpet underretningspligt, jf. Bekendtgørelsen af lov om social service. Det betyder, at jeg i helt ekstraordinære tilfælde kan eller skal underrette kommunen eller anden offentlig instans..

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig og spørge ind til det.


Inge-Marie Vikmann MPF
Copyright © 2022 Inge-Marie Vikmann - Vestergade 39, 4. Odense C - Tlf: 20 26 63 49 - im-vikmann@hotmail.com
privatlivspolitik
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram