Terapi og vejledning for par


Det er ikke altid let at få kærligheden i et parforhold til at trives og udvikles. Vores dialog med hinanden er nogen gange
så dårlig, at vi bliver frustrerede og magtesløse og får skabt distance og uhensigtsmæssige mønstre.
Vi savner måske nærvær og samhørighed, og ved ikke hvordan vi kan få det.
Måske har vi lyst til at “lave vores partner om” og vores samvær præges af kritik i stedet for anerkendelse.

Parterapi kan give mulighed for

At genfinde kærligheden til hinanden.

At se det bedste i den anden og fokusere på det.

At skabe fælles visioner.

At løse konflikter på en konstruktiv måde.

Klarlægge forventninger og opløse uhensigtsmæssige mønstre.

Afklare tvivl og bekymringer.

Bidrage til åbenhed, fællesskab og samhørighed.

Vi lærer vores partner at kende når vi ser og lytter og vi finder samklang og glæde, når vi
oplever os set og lyttet til af vores partner.

Pardialogen foregår i en positiv forståelsesramme hvor ingen af jer er forkerte, men mødes med
anerkendelse, respekt og ligeværdighed.

klik på logo

klik på logo