Naturterapi.

 
Jeg har altid holdt meget af at færdes i naturen. Det er et sted, jeg finder nærvær, ro, forbundethed, harmoni og i det hele taget kommer dybere i mig selv og hvem jeg er, kan og vil. Det er også et sted, hvor alle mine sanser kommer i spil, hvilket er livgivende og fylder mig med inspiration og ny energi.

Adskillige forskningsresultater konkluderer at naturterapi og det at være i naturen fremmer psykisk sundhed og velvære. Ligeledes virker det også forebyggende og behandlende i forhold til stress, depression og angst.

 

At være i naturen alene eller sammen med mig, kan åbne op for en ny måde at kommunikere på. Ved hjælp af naturens metaforer og symboler bliver det muligt at forklare tilstande, oplevelser og følelser, det ellers er svært at sætte ord på. Samtidig er naturens rum uendeligt og ikke begrænset til et terapilokale.

Praktisk foregår det på den måde, at vi mødes i naturen, og er der sammen l½ time.(Det er også muligt at køre sammen derud).For øjeblikket er det naturen omkring Langesø, jeg benytter mig af.

Jeg tilbyder også vandringer i naturen i mindre grupper, hvor vi efter en introduktion mest er i stilhed.

Stilhed er et yderligere element, som befordrer du kommer tættere på dig selv. At være i stilhed, bringer dig i kontakt med din egen stemme og i naturen også en dyb oplevelse af forbundethed.