Individuel terapi og rådgivning


Vi oplever alle perioder i vores liv, hvor vi har mistet grebet og hvor vi savner mening og retning.
Her kan terapi eller rådgivning være en god hjælp på vores vej.

Hvad terapi kan gøre for dig;

Du kan få forståelse og indblik i dine handlemønstre og dermed åbne op for nye muligheder.

Du kan få støtte igennem store vanskeligheder med sygdom, svigt eller tab og få mod til livet på ny.

Du kan blive fri af stress, depression, angst og andre store begrænsninger for dit liv.

Du kan opnå accept og glæde for den du er, og finde frem til dine unikke egenskaber.

Du kan styrke dit selvværd og din evne til at stå ved dig selv og dine grænser.

Du kan finde retning til det liv du ønsker dig.

Du kan få lettet vejen til beslutninger.

Jeg har bl.a. gode erfaringer med: sorg, krise, tab, angst, depression, tilknytning, manglende selvværd, overgreb, vold,
at være særlig sensitiv.


Der er lige så mange grunde til at gå i terapi, som der er mennesker – Og alle grunde er lige gyldige.